Ana içeriği göster

Künye

Yayıncı

Helmholtz Zentrum München
Alman Sağlık ve Çevre Araştırma Merkezi (GmbH)
Ingolstädter Landstraße 1
D-85764 Neuherberg
Internet: www.helmholtz-muenchen.de

Temsil edenler
Bilimsel İdari Müdür: Prof. Dr. med., Dr. h.c. Matthias H. Tschöp
İdari Genel Müdür: Dr. Michael Frieser
Ticaret sicil mahkemesi: München HRB 6466 Yerel Mahkemesi
Satış vergi kimlik numarası: DE 129521671
Denetim Kurulu Başkanı: Bakanlık Müdürü Prof. Dr. Veronika von Messling

 

Deutsches Zentrum für Diabetesforschung (Alman Diyabet Araştırma Merkezi)
Ingolstädter Landstraße 1
D-85764 Neuherberg
Internet: www.dzd-ev.de

Temsil edenler
Yönetim kurulu: Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Martin Hrabě de Angelis, Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Michael Roden, Prof. Dr. Dr. Michele Solimena
Genel müdür: Dr. Astrid Glaser
Ticaret sicil mahkemesi: Amtsgericht Berlin VR 29195 B


Deutsches Diabetes-Zentrum (Alman Diyabet Merkezi)
Leibniz-Zentrum für Diabetes-Forschung
an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Çatı kurum:
Deutsche Diabetes-Forschungsgesellschaft e.V. (Alman Diyabet Araştırma Birliği)
Auf'm Hennekamp 65
40225 Düsseldorf
Internet: www.ddz.de

Temsil edenler
Genel müdürler: Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Roden, Ass. jur. Andreas Fidelak
Ticaret sicil mahkemesi: Amtsgericht Düsseldorf, VR 3976
Satış vergi kimlik numarası: DE 119496273

 

Yazı işleri sorumluları
Helmholtz Zentrum München: Ulrike Koller, Bilgi Hizmetleri ve Bilgi Transferi Başkanı
Deutsches Zentrum für Diabetesforschung (DZD): Dr. Astrid Glaser, Eczacı, DZD Müdürü
Deutsches Diabetes-Zentrum (DDZ) in Düsseldorf: Dr. Olaf Spörkel, Ulusal Diyabet Bilgi Merkezi Müdürü

Redaksiyon
Laura Dauben (İnsan beslenmesi yüksek lisansı-M.Sc.)
Miloš Jakobi (M.Sc. Moleküler Hücre ve Gelişimsel Biyoloji)
Pia Ochel (M.A. Sağlık İletişimi)
Kristina Vogt (Editör) – Social Media Management
Katrin Weber (İletişim bilimleri-M.A.) – proje yönetimi

Uzman gazetecilerden oluşan bir ekip redaksiyona destek olmaktadır.

Sunucu yönetimi
Reinhard Streubel, Bernhard Tandler

Teknik destek ve geliştirme
graphodata AG - TYPO3 und Fullservice Internetagentur
Karl-Friedrich-Str. 64
52072 Aachen

Grafik ve mizanpaj
MasterMedia GmbH
Friedensallee 25
22765 Hamburg

 

Eşit muamele hakkında not
Almanca metinlerde insanlara atıfta bulunan tüm terimlerde, daha kolay okunabilmesi açısından hep eril form kullanılmasına rağmen her iki cinsiyet de kastedilmektedir.

Sorumluluk reddi

1. Online hizmetin içeriği
Diyabet bilgi portalı diabinfo.de, hastalara, yakınlarına, ilgili taraflara ve tıp uzmanlarına bağımsız, ciddi ve anlaşılır bilgiler sunmaktadır. Amacı, ilgili kişilere hastalıkları hakkında temel bilgi sağlamak ve böylece doktorları ile yapacakları görüşmeye hazırlamak ve hastalıklarıyla kişisel olarak ilgilenmelerini kolaylaştırmaktır.

Bununla birlikte, bu bilgiler hiçbir zaman tedaviyi uygulayan doktorla yapılacak bir görüşmenin yerini tutmaz. Diabinfo.de içeriğini, kanıta dayalı araştırma ve tıbbi güncel bilgilere dayandırmaktadır. Teşhis veya tedavi biçimlerine ilişkin ne tavsiyede bulunabilir, ne de değerlendirme yapabilir. Bu, diabinfo.de tarafından belirtilen veya içeriği ile link kurulan tedavi tesisleri veya kuruluşlarının adresleri için de geçerlidir. Belirtilen yerlerin dışında başka uzman ve itibarlı kurumlar ve bilgi kaynakları da bulunabilir.

Diabinfo.de'nin birincil amacı, güncel ve kapsamlı bilgiler sağlamaktır. Ancak bu, eksiksizliği, doğruluğu ve güncelliği garanti etmez. Hastaların her halükarda kişisel sorularını kendilerini tedavi eden doktorları ile görüşmeleri gerekir.

Yayıncılar, online hizmet olarak sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, eksiksizliği ve/veya kalitesi konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Kasten veya ağır ihmal ile hareket edildiği ispat edilmedikçe, bilgilerin kullanılması veya kullanılmamasından veya yanlış ve eksik bilgilerin kullanımından kaynaklanan maddi veya manevi zararlardan sorumlu değildir.

Yayıncılar, önceden veya özel bir bildirimde bulunmaksızın sunulan hizmetin bölümlerini veya tümünü değiştirme, geliştirme, silme veya geçici veya kalıcı olarak sona erdirme hakkını açıkça saklı tutar.

2. Referanslar ve linkler
Yayıncının sorumluluk alanı dışında olan üçüncü şahıs web sitelerine ("hiper linkler") doğrudan veya dolaylı atıflarda bulunulması durumunda, yayıncılar, yalnızca içerik hakkında bilgi sahibi oldukları ve yasalara aykırı içeriği engellemenin teknik olarak mümkün ve talep edilebilir olduğu durumdan sorumlu olur.
Yayıncılar, referans gösterme anında bağlantılı sayfalarda hiçbir yasadışı içeriğin tanınmadığını açıkça beyan ederler.  Ancak yayıncıların, bağlantılı sayfaların mevcut ve gelecekteki tasarımı, içeriği veya telif hakları üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Bu nedenle, bağlantılı sayfaların referans gösterilmelerinden sonra değiştirilen tüm içeriğinden açıkça uzak durmaktadır. Bu ifade, yayıncıların online hizmetlerinde yapılan tüm referanslar için geçerlidir. Yasadışı, yanlış veya eksik içerikten ve özellikle bu tür bilgilerin kullanımından veya kullanılmamasından kaynaklanan zararlardan yalnızca referansta bulunulan sayfanın sağlayıcısı sorumludur.

3. Telif ve marka hakkı
diabinfo.de redaksiyonu, tüm yayınlarında kendi oluşturdukları metinleri ve grafikleri kullanmaya, metinler ve grafikler için telif haklarına uymaya veya lisanssız metin ve grafikleri kullanmaya çalışır.

Online hizmette adı geçen ve muhtemelen üçüncü şahıslar tarafından korunan tüm amblemler ve ticari markalar, kısıtlama olmaksızın geçerli ticari marka kanununun hükümlerine ve kayıtlı sahiplerin mülkiyet haklarına tabidir.

Diabinfo.de tarafından oluşturulan ve yayınlanan içeriğin telif hakkı yayıncıya aittir. Diabinfo.de'nin açık izni olmadan bu tür metin ve grafiklerin diğer elektronik veya basılı yayınlarda çoğaltılmasına veya kullanımına izin verilmez. Yayınların kullanımı için lütfen redaksiyon ile iletişime geçin (info(at)diabinfo.de).

4. Verilerin korunması

5. Bu sorumluluk reddinin yasal geçerliliği
Bu sorumluluk reddi beyanı, bu sayfaya yönlendirildiğiniz online hizmetin bir parçası olarak görülmelidir. Mevcut yasal durumun bazı kısımları artık uymuyorsa veya tamamen uymuyorsa, kalan kısımlar içerik ve geçerlilikleri etkilenmeden kalır.

Güncelleme: 31.07.2023