Pokaż główną treść

Stopka redakcyjna

Wydawca
 

Helmholtz Zentrum München
Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt (GmbH)
Ingolstädter Landstraße 1
D-85764 Neuherberg
Internet: www.helmholtz-muenchen.de

Reprezentowany przez
Dyrektor naukowy: prof. dr med., dr h.c. Matthias H. Tschöp
Dyrektor zarządzający ds. administracyjnych: dr Michael Frieser
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Monachium HRB 6466 Numer identyfikacji podatkowej: DE 129521671
Przewodnicząca Rady nadzorczej: Dyrektor ministerialny prof. dr Veronika von Messling

 

Deutsches Zentrum für Diabetesforschung
Ingolstädter Landstraße 1
D-85764 Neuherberg
Internet: www.dzd-ev.de

Reprezentowany przez
Zarząd: Prof. dr dr h.c. mult. Martin Hrabě de Angelis, prof. dr dr h.c. mult. Michael Roden, prof. dr dr Michele Solimena
Prezes: dr Astrid Glaser
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Berlin VR 29195 B

 

Deutsches Diabetes-Zentrum
Leibniz-Zentrum für Diabetes-Forschung
an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Reprezentant:
Deutsche Diabetes-Forschungsgesellschaft e.V.
Auf'm Hennekamp 65
40225 Düsseldorf
Internet: www.ddz.de

Reprezentowany przez
Zarząd: Prof. dr dr h.c. Michael Roden, Ass. jur. Andreas Fidelak
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Düsseldorf, VR 3976
Numer identyfikacji podatkowej: DE 119496273

 

Odpowiedzialność redakcyjna
Helmholtz Zentrum München: Ulrike Koller, kierownik usług informacyjnych i transferu wiedzy
Deutsches Zentrum für Diabetesforschung (DZD): dr Astrid Glaser, farmaceutka, dyrektor zarządzający DZD
Deutsches Diabetes-Zentrum (DDZ) w Düsseldorfie: dr Olaf Spörkel, kierownik Nationales Diabetes-Informationszentrum (Krajowego Centrum Informacji o Cukrzycy)

Redakcja
Laura Dauben (MSc Odżywianie)
Miloš Jakobi (MSc molekularnej biologii komórki i rozwoju)
Kristina Vogt (redaktor) – zarządzanie mediami społecznościowymi
Katrin Weber (M.A. Wiedza o Komunikacji) – zarządzanie projektem

Redakcję wspiera zespół zawodowych dziennikarek i dziennikarzy.

Administracja serwera
Reinhard Streubel, Bernhard Tandler

Wsparcie techniczne i rozbudowa
graphodata AG - TYPO3 und Fullservice Internetagentur
Karl-Friedrich-Str. 64
52072 Aachen

Prezentacja graficzna, układ
MasterMedia GmbH
Friedensallee 25
22765 Hamburg

 

Uwaga dotycząca równego traktowania
We wszystkich określeniach odnoszących się do osób wybrane sformułowanie oznacza obie płci, nawet jeśli ze względu na większą czytelność zawsze używa się formy męskiej.

Wyłączenie z odpowiedzialności

1. Treść oferty online
Portal informacyjny na temat cukrzycy diabinfo.de dostarcza pacjentom, ich bliskim i zainteresowanym osobom, jak również specjalistom medycznym niezależnych, poważnych i zrozumiałych informacji. Ma ona na celu dostarczenie osobom dotkniętym chorobą podstawowej wiedzy na temat ich choroby, a tym samym służyć jako przygotowanie do konsultacji z lekarzem oraz ułatwić osobiste radzenie sobie z chorobą.

Treści te nie mogą jednak w żaden sposób zastąpić rozmowy z lekarzami prowadzącymi. Diabinfo.de odnosi się do aktualnie dostępnych wyników badań naukowych i medycznych opartych na dowodach. Nie może wydawać zaleceń ani ocen dotyczących form diagnozy lub leczenia. Dotyczy to również adresów placówek leczniczych lub organizacji, które diabinfo.de udostępnia lub do których odsyła. Poza wymienionymi mogą istnieć inne kompetentne i renomowane agencje oraz źródła informacji.

Głównym celem diabinfo.de jest dostarczanie aktualnych i wyczerpujących informacji. Nie zapewnia jednak żadnej gwarancji odnośnie ich kompletności, prawidłowości i aktualności. Pacjenci powinni również w każdym przypadku omówić swoje indywidualne pytania z lekarzami prowadzącym.

Wydawcy nie ponoszą odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i/lub jakość informacji zawartych w ofercie online. Zasadniczo nie ponoszą oni odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne spowodowane wykorzystaniem lub niewykorzystaniem informacji bądź wykorzystaniem błędnych lub niepełnych informacji, chyba że można udowodnić, że działali oni umyślnie lub dopuścili się rażącego niedbalstwa.
Wydawcy wyraźnie zastrzegają sobie prawo do zmiany, uzupełniania, usuwania lub czasowego bądź trwałego wstrzymania części lub całości oferty bez wcześniejszego lub odrębnego powiadomienia.

2. Odsyłacze i linki
W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy do zewnętrznych stron internetowych (tzw. „hiperłączy”), które leżą poza zakresem odpowiedzialności wydawców, obowiązek odpowiedzialności wydawców wchodzi w grę tylko wtedy, gdy posiadają oni wiedzę na temat treści, a uniemożliwienie korzystania z nich w przypadku treści niezgodnych z prawem byłoby dla nich technicznie możliwe i uzasadnione.
Wydawcy oświadczają niniejszym wyraźnie, że na stronach, do których odsyłają linki, nie znajdowały się żadne nielegalne treści. Wydawcy nie mają jednak żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt, zawartość lub autorstwo stron, do których prowadzą linki. Dlatego też wyraźnie odcinają się oni od treści wszystkich stron, do których prowadzą linki, a które zostały zmienione po zamieszczeniu odnośnika. To stwierdzenie dotyczy wszystkich odniesień w ofercie online wydawców. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody, które powstaną w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, odpowiada wyłącznie oferent strony, do której nastąpiło odniesienie.

3. Prawo autorskie i prawo znaków towarowych
Redakcja diabinfo.de stara się używać we wszystkich publikacjach własnych tekstów i grafik, przestrzegać praw autorskich użytych tekstów i grafik lub używać tekstów i grafik bez licencji.
Wszystkie wymienione w ofercie online i ewentualnie chronione przez osoby trzecie nazwy marek i znaki towarowe podlegają w sposób nieograniczony przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych oraz prawom własności zarejestrowanych właścicieli.
Prawa autorskie do wszystkich materiałów stworzonych przez diabinfo.de są zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie obiektów takich jak obrazy, diagramy, dźwięki lub teksty w innych elektronicznych lub drukowanych publikacjach jest bez zgody diabinfo.de zabronione. W sprawie wykorzystania publikacji prosimy o kontakt z redakcją (info(at)diabinfo.de).

4. Ochrona danych

5. Ważność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, z której użytkownik został przekierowany. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania niniejszego dokumentu są niezgodne z prawem lub nieprawidłowe, nie wpływa to na treść lub ważność pozostałych części.

Stan: 31.07.2023