Ana içeriği göster

Hamilelik diyabeti çocuk için hangi riskleri içerir?

Bilimsel destek: PD Dr. Sandra Hummel

Hamilelik diyabeti olan kadınların çoğu normal bir hamilelik geçirir ve sağlıklı bir çocuk dünyaya getirirler. Bununla birlikte, yüksek kan şekeri seviyeleri nedeniyle doğum komplikasyonları riski artmaktadır. Kan şekeri seviyeleri, uygun tedavi ile, özellikle beslenmede yapılan değişiklikler yoluyla iyi bir şekilde normal seviyeye getirilebilir.

Hamilelik diyabeti olan annelerin çocuklarının daha yüksek doğum ağırlığıyla (4.000 gramın üzerinde) dünyaya gelme ihtimalleri daha yüksektir. Bu da sezaryenle doğumu zorunlu hale getirebilir. Ayrıca erken doğum da gerçekleşebilir.

Doğumdan hemen sonra bebekler uyum sağlamakta güçlük çekebilirler: Solunum problemleri, düşük kan şekeri veya yenidoğan sarılığına yatkınlığı olur. Bu, çocuk doktorları tarafından kontrol ve takip edilir.

Uzun vadede, çocukların aşırı kilolu olma ve tip 2 diyabet hastalağına yakalanma riskleri artar. Bir araştırma, 11 yaşına gelindiğinde, hamilelik diyabeti olan annelerin çocuklarının yüzde 30'undan fazlasının aşırı kilolu olduğunu göstermektedir.

Hamilelik diyabeti uzun vadede çocuğun metabolik sağlığını nasıl etkiler?

Anne adayının vücudundaki kan şekeri miktarı çok yüksek olduğunda, doğmamış çocuktaki kan şekeri miktarı da artar. Hamile kadınlardaki sürekli yüksek seyreden kan şekeri konsantrasyonları, doğmamış çocuğun şeker (glukoz) ile aşırı yüklenmesine yol açar.

Şeker yüküyle baş edebilmek için çocuğun vücudu büyük miktarlarda insülin salgılar. Hormon sadece kan şekerini düşürmez. Aynı zamanda anne karnındaki gelişim sırasında en önemli büyüme hormonudur ve yağ depolamasını uyarır: Anne adayının yüksek kan şekeri konsantrasyonları nedeniyle çocuğun vücut yağ miktarı artar. Bunun sonucu olarak, çocuklar önemli ölçüde yüksek doğum ağırlığı ile dünyaya gelirler. Ancak pek çok deneysel çalışma sonucu göstermiştir ki, anne adayının kan şekeri değerlerinin normalleştirilmesi, yüksek doğum kilosunu önleyebilmektedir. Ancak bu, eğer hamileliğin başlangıcında anne fazla kiloluysa, çocuğun ileride fazla kilolu olmasını önlemek için yeterli değildir.

Bilmekte fayda var:

Hamilelik diyabeti zararsız bir yan etki değildir. Çocuk için olumsuz sağlık sonuçları doğurabilir ve uygun bir şekilde tedavi edilmesi gerekir.

Kaynaklar:

Deutsche Diabetes Gesellschaft et al.: S3-Leilinie Gestationsdiabetes mellitus (GDM) - Diagnostik, Therapie und Nachsorge. Langfassung. 2. Auflage. 2018
Deutsche Diabetes Gesellschaft et al.: S3-Leilinie Gestationsdiabetes mellitus (GDM) - Diagnostik, Therapie und Nachsorge. Patientinnenempfehlung. 2. Auflage. 2018
Hummel, S. et al.: Postpartum Outcomes in Women with Gestational Diabetes and their Offspring: POGO Study Design and First-Year Results. In: Rev Diabet Stud, 2013, 10: 49-57
Güncelleme: 31.10.2019