Pokaż główną treść

Kontakt

Redakcja diabinfo.de
w Helmholtz Munich, Deutsches Diabetes-Zentrum (Niemieckie Centrum Diabetologiczne) i Deutsches Zentrum für Diabetesforschung (Niemieckie Centrum Badań nad Cukrzycą)
E-Mail: info(at)diabinfo.de