Pokaż główną treść

Słownik niemiecko-polski

Deutsch / Niemiecki

Polnisch / Polski

1. Schwangerschaftsdrittel 1. trymestr ciąży
50-Gramm-Suchtest oder Glucose Challenge Test 50-gramowy test przesiewowy lub test obciążenia glukozą
75-Gramm-Glukosetoleranztest 75-gramowy test obciążenia glukozą
abführende Medikamente  leki przeczyszczające 
Abgeschlagenheit  zmęczenie 
Abheilung gojenie
Abstrich der Wunde  wymaz z rany 
Absturzgefahr  niebezpieczeństwo upadku 
Acanthosis nigricans rogowacenie ciemne
ACE-Hemmer  inhibitory ACE 
Aceton im Urin  aceton w moczu 
Achseln, Leisten-Analgegend, unter der weiblichen Brust pachy, okolice pachwinowo-analne, pod kobiecą piersią
Adipokine adipokiny
Adipositas  otyłość 
Adipositas-Chirurgie chirurgia bariatryczna
AGE-Produkte produkty AGE
AID, automatisiertes Insulinabgabesystem  AID, zautomatyzowany system podawania insuliny 
Akutkomplikationen ostre powikłania
Albuminausscheidung wydalanie albuminy
Albuminkonzentration  stężenie albuminy 
Albumin-Kreatinin-Quotient im Morgenurin  współczynnik albumina-kreatynina w moczu porannym 
Albumin-Kreatinin-Ratio (AKR) stosunek albumina-kreatynina (AKR)
Albuminurie albuminuria
alkoholische Fettlebererkrankung alkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby
Allgemeinbevölkerung  populacja ogólna 
Alpha-Glukosidase-Hemmer  inhibitory alfa-glukozydazy 
Alpha-Liponsäure kwas alfa-liponowy
amputiert amputacja
Analog-Insulin Glargin analog insuliny glargine
anaphylaktischer Schock  wstrząs anafilaktyczny 
Angina pectoris dusznica bolesna
Angiotensin-II-Rezeptorantagonisten (AT1-Blocker) antagoniści receptora angiotensyny II (blokery AT1)
Angstgefühle lęk
Antibiotikum antybiotyk
Antirutschsocken  skarpetki antypoślizgowe 
Antriebslosigkeit  apatia 
Appetithormon Ghrelin  hormon apetytu grelina 
Arbeitsgemeinschaft Diabetes und Psychologie e.V. der Deutschen Diabetes Gesellschaft  grupa robocza Diabetes und Psychologie e.V. Niemieckiego Towarzystwa Diabetologicznego 
Armvene żyła ramienna
Arterien arterie
Arteriosklerose arterioskleroza
artifizielles Pankreas-System, artificial Pancreas und Closed-Loop-System system sztucznej trzustki  i  „closed loop system”, czyli system zamkniętej pętli
Arzneimittelexantheme  rumień polekowy 
ärztlichen Untersuchung badanie lekarskie
Asthma astma
Asthma bronchiale  astma oskrzelowa 
Atemnot  duszność 
aufrufendes System system wywoływania
Auftragsverarbeiter (Datenschutz) podmiot przetwarzający (ochrona danych)
Augenhintergrundes dno oka
Augeninnendrucks ciśnienie wewnątrzgałkowe
Ausfallschritte wypady
Autoantikörper autoprzeciwciała
Autoimmunerkrankungen  choroby autoimmunologiczne 
Ballen brzusiec
Bandscheibenvorfälle przepukliny krążków międzykręgowych/wypadnięcia dysków
Basalinsuline insuliny bazowe
Basalrate podstawowa dawka
Basis-Bolus-Prinzip  zasada  „basal-bolus” 
Basis-Bolus-Therapie  leczenie w systemie  „basal-bolus” 
Basisqualifikation Diabetes Pflege DDG podstawowa kwalifikacja w zakresie opieki diabetologicznej DDG
Bauchspeicheldrüse trzustka
Bauchspeicheldrüsenkrebs rak trzustki
Behinderung oder Schwerbehinderung  niepełnosprawność lub poważna niepełnosprawność 
Benfotiamin  benfotiamina 
Berufstaucher nurek zawodowy
Beta-Amyloid  beta-amyloid 
Beta-Amyloid-Plaques  blaszki beta-amyloidowe 
Betroffene  osoba dotknięta chorobą / chory 
Bimsstein pumeks
Bindegewebe  tkanka łączna 
Bindegewebseinlagerungen (Fibrose)  złogi tkanki łącznej (zwłóknienie) 
Binge-Eating-Störung zaburzenie z napadami objadania się
Blasenkrebs rak pęcherza moczowego
Blutabnahme pobieranie krwi
Blutdruck ciśnienie krwi
Blutfette lipidy we krwi
Blutfluss przepływ krwi
Blutgefäße naczynia krwionośne
Blutplasma osocze krwi
blutverdünnende Medikamente  leki rozrzedzające krew 
Blutversorgung dopływ krwi
Blutzucker-Langzeitgedächtnis długotrwała pamięć stężenia glukozy we krwi
Blutzucker-Langzeitwert  długoterminowa wartość stężenia glukozy we krwi 
Blutzucker-Langzeitwert (HbA1c-Wert) długoterminowa wartość stężenia glukozy we krwi (wartość HbA1c)
Blutzuckermanagement kontrola poziomu cukru we krwi
Blutzuckermessgerät  glukometr 
Blutzuckerselbstkontrolle  samodzielne monitorowanie stężenia glukozy we krwi 
Blutzuckersenker  środek obniżający stężenie glukozy we krwi 
Blutzuckersuchtest  test przesiewowy stężenia glukozy w krwi 
Blutzuckertest (Glukosetoleranztest) test obciążenia glukozą (test tolerancji glukozy)
Blutzuckerwerte poziom glukozy/cukru we krwi/stężenie glukozy/cukru we krwi
Blutzuckerziele docelowe poziomy cukru we krwi
Body-Mass-Index (BMI) wskaźnik masy ciała (BMI)
Bolusgaben  dozowanie bolusa 
Bolusinsulin (Mahlzeiteninsulin)  insulina w bolusie (insulina posiłkowa) 
Bolusrechner  kalkulator bolusa 
Botenstoffe  substancje semiochemiczne 
Bronchialsystem  układ oskrzelowy 
Bronchialwand  ściana oskrzeli 
Bronchien  oskrzela 
Broteinheiten jednostki chlebowe
Brustkrebs rak piersi
Bulimia nervosa bulimia nervosa
Candida-Infektionen infekcje Candida
Capsaicin-Pflastern  plastry z kapsaicyną 
Charcot-Fuß stopa Charcota
Cheiroarthropathie oder Stiff-Hand-Syndrom cheiroartropatia lub zespół sztywnej ręki
Chemische Veränderungen (Methylierungen) der Erbsubstanz zmiany chemiczne (metylacje) materiału genetycznego
chirurgische Eingriffe  interwencje chirurgiczne 
Cholesterin und Triglyzeride cholesterol i trójglicerydy
chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
chronisch schwelende Entzündungsprozesse przewlekłe tlące się procesy zapalne
chronische Überzuckerung  przewlekła hiperglikemia 
Closed-Loop-System ("geschlossener Kreis") system zamkniętej pętli
COPD (Chronisch obstruktive Lungenerkrankung) POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc)
CSII (englisch: continuous subcutaneous insulin infusion, kontinuierliche subkutane Insulininfusion) CSII (z ang.. „continuous subcutaneous insulin infusion”, ciągły podskórny wlew insuliny)
Darmhormon GLP-1 hormon jelitowy GLP-1
Darmkrebs rak jelita grubego
Datenschutzbeauftragte inspektor ochrony danych
Datenschutzerklärung polityka prywatności
Datenschutz-Grundverordnung ogólne rozporządzenie o ochronie danych
Dauerbelastung  obciążenie stałe 
Dauerstress  stały stres 
Dawn-Phänomen efekt brzasku
Dehnübungen stretching
Demenz demencja
Denk- und Konzentrationsstörungen zaburzenia myślenia i koncentracji
Denkprozesse procesy myślowe
Dentalhygienikerin higienistka stomatologiczna
Depigmentierung  depigmentacja 
depressive Verstimmungen nastroje depresyjne
desinfizieren dezynfekować
Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG)  Niemieckie Towarzystwo Diabetologiczne (Deutsche Diabetes Gesellschaft, DDG) 
Diabetes cukrzyca
Diabetes mellitus diabetes mellitus / cukrzyca
diabetesassoziierte Nephropathie oder Nierenerkrankung nefropatia cukrzycowa lub cukrzycowa choroba nerek
diabetesbedingte Nierenschaden cukrzycowe uszkodzenie nerek
Diabetesberater doradca diabetologiczny
Diabetes-Distress niepokój związany z cukrzycą
Diabetes-Pflegefachkraft DDG für die Langzeitpflege specjalista długoterminowej opieki diabetologicznej DDG
Diabetes-Schutzschuhe  buty ochronne dla diabetyków 
Diabetische Ketoazidose cukrzycowa kwasica ketonowa
Diabetische Nephropathie nefropatia cukrzycowa
Diabetische Neuropathie  neuropatia cukrzycowa 
Diabetische Retinopathie  retinopatia cukrzycowa 
Diabetischer Fuß stopa cukrzycowa
Diabetisches Fußsyndrom zespół stopy cukrzycowej
Diabetisches Sklerödem obrzęk twardy cukrzycowy
Diabetologe diabetolog
Diabulimia diabulimia
Diagnose diagnoza
Diagnosestellung diagnostyka
diastolischer (unterer) Blutdruckwert  wartość rozkurczowego (dolnego) ciśnienia krwi 
Dienste der Informationsgesellschaft (Datenschutz) usługi społeczeństwa informacyjnego (ochrona danych)
Diuretika diuretyki
DNA-Strang nić DNA
Downloads materiały do pobrania
DPP-4-Hemmer Sitagliptin  inhibitor DPP-4 sitagliptyna 
Druckbelastungen obciążenia naciskowe
Druckstellen punkty ucisku / odciski
Dupuytren-Kontraktur przykurcz Dupuytrena
Echtzeit- beziehungsweise real-time-CGM, kurz rtCGM CGM w czasie rzeczywistym, real-time-CGM lub w skrócie rtCGM
einen festen gelblichen Belag twardy, żółtawy nalot
eingeschränkte Nervenfunktion  zaburzona funkcja nerwów 
Einlagen oder orthopädische Schuhe  wkładki lub obuwie ortopedyczne 
Eintrittspforte  miejsce wnikania 
einwachsen wrastanie
Einwilligung (Datenschutz) zgoda (ochrona danych)
Eiter  ropa 
Eiweißablagerungen (Beta-Amyloid-Plaques) złogi białkowe (blaszki beta-amyloidowe)
Eiweißausscheidung  wydalanie białka 
Ejakulationsstörungen zaburzenia wytrysku
Eklampsie, die schwerste Ausprägung der Gestose rzucawka, najcięższa postać gestozy
elastisch elastyczna
Elastographie  elastografia 
Elektroneurographie elektroneurografia
emotionale Überforderung  przeciążenie emocjonalne 
emotionale und soziale Fähigkeiten  umiejętności emocjonalne i społeczne 
Empfindsamkeit czułość
Empfindungsfähigkeit für Berührungen wrażliwość na dotyk
engmaschige Kontrolle der Nierenfunktion  ścisłe monitorowanie czynności nerek 
Entgiftung des Körpers  detoksykacja organizmu 
Entzündungen (Hepatitis) zapalenie (zapalenie wątroby)
Entzündungsgewebe tkanka zapalna
Entzündungsreaktionen  reakcje zapalne 
Epigenetik  epigenetyka 
erbliche Vorbelastung  predyspozycje dziedziczne 
Erektile Dysfunktion zaburzenia erekcji
Erektionshilfen środki wspomagające erekcję
Erektionsstörungen zaburzenia erekcji
Ernährungsumstellung zmiana diety
Ersttherapie  terapia wstępna 
Erwachsenen-Diabetologie diabetologia dorosłych
Estriol estriol
exzessives Essen nadmierne jedzenie
Fachgesellschaften  towarzystwa zawodowe 
Fadenpilze  grzyby filamentujące 
Faktencheck weryfikacja faktów
Fehl- und Frühgeburten  poronienia i przedwczesne porody 
Fehlbildungen  deformacje 
Fehlhaltungen nieprawidłowa postawa
Fehlregulation  dysregulacja 
Fehlregulation der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse dysregulacja osi podwzgórze-przysadka-nadnercza
Fehlstellungen nieprawidłowe ustawienia
Fehlverteilung des sogenannten Tau-Proteins in Nervenzellen nieprawidłowa dystrybucja tzw. białka tau w komórkach nerwowych
Ferse pięta
Fettleber  stłuszczona wątroba 
Fettlebererkrankung  choroba stłuszczeniowa wątroby 
Fettleibigkeit  otyłość 
Fettsäuremuster wzór kwasów tłuszczowych
Fettstoffwechsel  metabolizm tłuszczów 
Fettstoffwechselstörung  dyslipidemia 
Feuchtigkeit wilgotność
Feuchtigkeitscreme krem nawilżający
Filtereinheiten in den Nieren jednostki filtrujące w nerkach
Finger- und Gelenkversteifungen  sztywność palców i stawów 
Fisteln  przetoki 
Folgeerkrankung (Diabetes) choroba wtórna (cukrzyca)
Fortpflanzungsorgane narządy rozrodcze
Fragebögen  kwestionariusze 
Frozen Shoulder zablokowany bark
Fruchtbarkeit der Frau  płodność kobiety 
Fruchtwasser płyn owodniowy
Funktion der Nerven  funkcja nerwów 
funktionelle Insulintherapie  funkcjonalna insulinoterapia 
Fußknochen kości stopy
Gedächtnis- oder Ess-Störungen zaburzenia pamięci lub odżywiania
Gedächtnisleistung  pamięć 
Gedächtnisstörungen  zaburzenia pamięci 
gefährliche Infektionen  niebezpieczne infekcje 
Gefäßausbuchtungen (Mikroaneurysmen) wybrzuszenia naczyniowe (mikrotętniaki)
Gefäße naczynia
Gefäßerkrankungen choroby naczyniowe
gefäßwachstumshemmende Antikörper (VEGF-Hemmer)  przeciwciała hamujące wzrost naczyń krwionośnych (inhibitory VEGF) 
Gehirn und Psyche mózg i psychika
Gelber Fleck (Makulopathie)  żółta plamka (makulopatia) 
Gelbknoten (Xanthome) kępki żółte (xanthomas)
Gelbsucht (Hyperbilirubinämie)  żółtaczka (hiperbilirubinemia) 
Gelegenheitsblutzucker sporadyczne stężenie glukozy we krwi
Gelenkbeugen  zginanie stawów 
Genetische Veranlagung  predyspozycje genetyczne 
Genitalbereich  okolice narządów płciowych 
gentechnisch hergestellte Humaninsuline genetycznie modyfikowane insuliny ludzkie
Gerinnungshemmer antykoagulant
geschätzte glomeruläre Filtrationsrate, kurz eGFR szacowany współczynnik filtracji kłębuszkowej, w skrócie eGFR
Geschlechtshormone  hormony płciowe 
gestörte Nüchternglukosetoleranz zaburzona tolerancja glukozy na czczo
Gewebe-Doppler-Echokardiografie tkankowa echokardiografia dopplerowska
Gewebezuckermessung (CGM) tkankowy pomiar glukozy (CGM)
Gewebsschäden uszkodzenie tkanki
Gewichtsreduktion  redukcja masy ciała 
Glaskörper ciało szkliste
Gliflozine (SGLT-2-Hemmstoffe)  glifozyny (inhibitory SGLT-2) 
Glitazone glitazon
glomeruläre Filtrationsleistung wydajność filtracji kłębuszkowej
glomeruläre Filtrationsrate, kurz GFR współczynnik filtracji kłębuszkowej, w skrócie GFR
GLP-1 Analoga und DPP-4-Hemmer (Gliptine)  analogi GLP-1 i inhibitory DPP-4 (gliptyny) 
GLP-1-Agonisten  agoniści GLP-1 
GLP-1-Analogon Exenatid  eksenatyd analog GLP-1 
GLP-1-Rezeptor-Agonisten agoniści receptora GLP-1
Glucose Challenge Tests  testy obciążenia glukozą 
Glukagonspritze strzykawka do glukagonu
Glukokortikoide glukokortykoidy
Glukoneogenese glukoneogeneza
Glukosetoleranztest (Diagnosetest) test tolerancji glukozy (badanie diagnostyczne)
Glukosetoleranztest (oGTT)  test tolerancji glukozy (oGTT) 
Grauer Star (Linsentrübungen, Katarakt)  katarakta (zmętnienie soczewki) 
Grenzwerte wartości graniczne
Grunderkrankungen choroby podstawowe
Grundlagen podstawy
Grüner Star jaskra
Harnröhre  cewka moczowa 
Harnstoff mocznik
Harnwege  drogi moczowe 
Harnwegsinfekte infekcje dróg moczowych
harte Exsudate wysięki twarde
Hautkrankheiten  choroby skóry 
Hautveränderungen  zmiany skórne 
HbA1c-Wert wartość HbA1c
Hefepilz candida albicans  drożdżak candida albicans 
Heißhungerattacken  zachcianki żywieniowe 
Hepatitis C-Virusinfektion zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C
Hepatozyten hepatocyty
Herzfrequenzvariabilität zmienność rytmu serca
Herzinsuffizienz niewydolność serca
Herz-Kreislauf-Erkrankungen choroby układu krążenia
Herz-Kreislauf-Schäden uszkodzenia układu krążenia
Herzmuskelschwäche niewydolność serca
Herzrhythmusstörungen arytmie / zaburzenia rytmu serca
Hexameren heksamery
Hirnarealen obszary mózgu
Histone histony
hoher Cholesterinspiegel wysoki poziom cholesterolu
Hohlhand  dłoń 
Hormon Kortisol hormon kortyzol
Hormonschwankungen  wahania hormonalne 
Hornhaut zrogowaciały naskórek
Hüftbeuger zginacz biodra
Hüftschutzhosen  spodnie ochronne na biodra 
Humaninsuline und Analoginsuline  insuliny ludzkie i insuliny analogowe 
hyperglykämisches hyperosmolares Syndrom  zespół hiperglikemiczno-hiperosmolarny 
Hypoglykämie-Wahrnehmungstraining  szkolenie w zakresie świadomości hipoglikemii 
Hypo-Wahrnehmungstraining  szkolenie w zakresie świadomości hipoglikemii 
Immunreaktion  odpowiedź immunologiczna 
Impotenz Selbsthilfe Interessengemeinschaft grupa samopomocy dla osób z impotencją
Industriekletterer wspinacz przemysłowy
Infektionen der Geschlechts- und Harnorgane zakażenia narządów płciowych i układu moczowego
Injektionshilfen środki pomocnicze do iniekcji
innovative Therapieoptionen  innowacyjne opcje terapeutyczne 
Insulin Glargin insulina glargine
insulinähnlicher Wachstumsfaktor IGF-1 (Insulin-like growth factor 1)  insulinopodobny czynnik wzrostu IGF-1 (Insulin-like growth factor 1) 
Insulinampulle  ampułka z insuliną 
Insulinanaloga analogi insuliny
Insulinempfindlichkeit  wrażliwość na insulinę 
Insulinfreisetzung uwalnianie insuliny
Insulinpen pen insulinowy
Insulinpräparat preparat insulinowy
Insulinproduktion der Bauchspeicheldrüse produkcja insuliny przez trzustkę
insulinproduzierende Betazellen  komórki beta produkujące insulinę 
Insulinpumpe mit automatisierter Basalratensteuerung (auch Hybrid Closed-Loop-System oder pAID englisch für partial automated insulin delivery)  pompa insulinowa ze zautomatyzowaną kontrolą podstawowej dawki insuliny (zwana również hybrydowym systemem zamkniętej pętli lub pAID – z ang. „partial automated insulin delivery”)
Insulinpumpen pompy insulinowe
Insulinpumpentherapie terapia pompą insulinową
Insulin-Purging odstawienie insuliny
insulinresistent  insulinooporny 
Insulinresistenz insulinooporność
Insulintherapie insulinoterapia
Insulin-Zufuhrkatheter cewnik do podawania insuliny
intensivierte Insulintherapie  zintensyfikowana insulinoterapia 
intensivierte konventionelle Therapie zintensyfikowana terapia konwencjonalna
Intermittent Scanning Continuous Glucose Monitoring, kurz iscCGM Intermittent Scanning Continuous Glucose Monitoring, w skrócie iscCGM
Interessenverlust utrata zainteresowania
Intervallfasten post przerywany
Intervall-Training trening interwałowy
Interventionsstudien  badania interwencyjne 
invasiv  inwazyjny 
Jod und Folsäure jod i kwas foliowy
Jodid jodek
jodiertes Speisesalz  jodowana sól kuchenna 
Jodprophylaxe  profilaktyka jodowa 
Kalt-Heiß-Probleme problemy z zimnem i gorącem
Kanüle kaniula
kardiovaskuläre Folgeerkrankungen następstwa sercowo-naczyniowe
Karpaltunnelsyndroms zespół cieśni nadgarstka
Katheteruntersuchung  badanie cewnika 
Kernspin rezonans magnetyczny
Ketoazidose kwasica ketonowa
Ketoazidose (Blutübersäuerung durch Insulinmangel)  kwasica ketonowa (nadmierne zakwaszenie krwi spowodowane niedoborem insuliny) 
Ketonnachweis wykrywanie ketonów
Ketontest  test ketonowy 
Ketonurie ketonuria
Kieferknochen kość szczękowa
kinderärztliche Diabetes-Betreuung  pediatryczna opieka diabetologiczna 
Kniebeugen przysiady
Knochen, Sehnen und Muskeln kości, ścięgna i mięśnie
kognitive Funktionen  funkcje poznawcze 
Kohlenhydrateinheiten  wymienniki węglowodanowe 
kohlenhydratreich bogaty w węglowodany
Kohlenhydratstoffwechsel  metabolizm węglowodanów 
Kohlenstoffdioxid  dwutlenek węgla 
Kollagenfasern włókna kolagenowe
kontinuierliche Glukosemessung  ciągłe monitorowanie glukozy 
kontinuierlicher Gewebezuckermessung (CGM) ciągły tkankowy pomiar glukozy (CGM)
Kontrastmittel  środek kontrastowy 
konventionelle Insulintherapie konwencjonalna insulinoterapia
Koordinationsübungen ćwiczenia koordynacyjne
koronare Herzkrankheit  choroba wieńcowa 
Körper ciało / organizm
Körperzellen komórki organizmu
kosmetische Fußpflege kosmetyczna pielęgnacja stóp
Krafttraining trening siłowy
Kraftübungen für Beine und Gesäß ćwiczenia siłowe na nogi i pośladki
Krallenzehen palce młotkowate
Krankenhausaufenthalt  hospitalizacja 
Krankheitserreger  patogen 
Krankhitsbild schemat choroby
Kreatinin-Clearance klirens kreatyniny
Kurzatmigkeit duszność
kurzwirksame Insuline  insuliny krótko działające 
Kurzzeitgedächtnis  pamięć krótkotrwała 
kurzzeitig wirkendes Insulin insulina krótko działająca
Langerhans-Inseln wyspy Langerhansa
langwirksame Insuline  insuliny długo działające 
Langzeit-EKG długoterminowe EKG
Laserbehandlung der Netzhaut (Laserkoagulation)  laserowe leczenie siatkówki (koagulacja laserowa) 
LDL-Cholesterin  cholesterol LDL 
LDL-Cholesterinspiegel  poziom cholesterolu LDL 
Leber- und Muskelzellen komórki wątroby i mięśni
Leberbiopsie  biopsja wątroby 
Leberkrebs rak wątroby
Leiste und Hüfte pachwina i biodro
Leistenregion pachwina
lieblicher Wein  wino półsłodkie 
Limited Joint Mobility ograniczona ruchomość stawów
Linsentrübung zmętnienie soczewki
Lipodystrophien  lipodystrofie 
Lockerungsübungen  ćwiczenia rozluźniające 
Logfile plik dziennika
Lösungsmittel rozpuszczalnik
Lubrikationsstörungen zaburzenia lubrykacji
Luftnot duszność
Lungenbläschen  pęcherzyki płucne 
Lungenfibrose  zwłóknienie płuc 
Lungenfibrose („Narbenlunge“) zwłóknienie płuc („zbliznowaciałe płuco”)
Lungenhochdruck  nadciśnienie płucne 
Lungenhochdruck (Pulmonale Hypertonie) nadciśnienie płucne (hipertonia płucna)
Lungenkrebs rak płuc
Lustlosigkeit brak odczuwania przyjemności
Lymphknoten węzły chłonne
Magen-Darm-Trakt  przewód pokarmowy 
Magenverkleinerung zmniejszenie żołądka
Magnet-Resonanz-Spektroskopie (MRS) spektroskopia rezonansem magnetycznym (SRM)
Magnetresonanz-Untersuchung  badanie rezonansem magnetycznym 
Mahlzeiteninsulin insulina posiłkowa
Makroalbuminurie  makroalbuminuria 
Makulopathie makulopatia
Medianus-Nerv  nerw pośrodkowy 
Medikamenten-Dosierer dozownik leków
medizinische Fußpflege medyczna pielęgnacja stóp
Metabolisches Syndrom zespół metaboliczny
Metformin metformina
Methoden und Maßnahmen metody i środki
microRNA microRNA
Mikroalbuminurie mikroalbuminuria
milde Unterzuckerung łagodna hipoglikemia
Mittelwert  wartość średnia 
molekulare Marker  markery molekularne 
Monomere monomery
Morbus Alzheimer choroba Alzheimera
Motorik  motoryka 
Multimedikation polipragmazja
Mundraum  usta 
Mundtrockenheit  suchość w ustach 
Muskelschmerzen ból mięśni
Mutterschaftsrichtlinien  wytyczne dotyczące macierzyństwa 
Nachsorge kontrola
Nachsorgebehandlungen  działania opieki pooperacyjnej 
Nagelpilz grzybica paznokci
Nährstoffe składniki odżywcze
Narbenbildung im Glaskörper (Innenraum des Auges)  blizny w ciele szklistym (wnętrze oka)
nässen sączyć się
nationale Versorgungsleitlinie zu Nierenerkrankungen bei Diabetes im Erwachsenenalter krajowe wytyczne opieki zdrowotnej dotyczące chorób nerek u dorosłych chorych na cukrzycę
Nebenwirkungen działania niepożądane
Nephropathie nefropatia
Nerven nerwy
Nervenbahnen drogi nerwowe
Nervenerkrankungen  choroby neurologiczne 
Nesselsucht (Urtikaria) pokrzywka (urticaria)
Netzhaut siatkówka
Netzhautablösungen odwarstwienia siatkówki
Netzhautschädigung (Retinopathie) uszkodzenie siatkówki (retinopatia)
Netzhautveränderungen zmiany w siatkówce
neue Behandlungsansätze  nowe podejścia do leczenia 
Neugeborenen-Intensivstation oddział intensywnej terapii noworodka
nicht-invasiv nieinwazyjna
nicht-proliferative Retinopathie retinopatia nieproliferacyjna
nichtsteroidale Antirheumatika und Mischanalgetika niesteroidowe leki przeciwzapalne i mieszane leki przeciwbólowe
niedergeschlagener Gemütszustand  nastrój przygnębienia 
Niedergeschlagenheit  przygnębienie 
Nierenerkrankungen choroba nerek
Nierenersatztherapie terapia nerkozastępcza
Nierenfiltrationsrate współczynnik filtracji nerek
Niereninsuffizienz niewydolność nerek
Nierenkörperchen ciałka nerkowe
Notfallausweis   identyfikator alarmowy  
Notfallsituation sytuacja nadzwyczajna
NPH-Insuline (NPH = Neutral Protamin Hagedorn) insulina NPH (NPH = Neutral Protamine Hagedorn)
nüchtern na czczo
Nüchternblutzucker glukoza we krwi na czczo
Nüchternblutzuckerwert poziom/stężenie glukozy we krwi na czczo
Nüchternblutzuckerwerte  poziomy glukozy we krwi na czczo 
Nykturie nokturia
Obsevationalstudien badania obserwacyjne
Off-Label-Use pozarejestracyjne stosowanie leków
Opt-Out-Cookie  plik cookie opt-out 
orale Antidiabetika doustne leki przeciwcukrzycowe
oraler Blutzuckersenker doustny środek przeciwcukrzycowy
Oraler Glukosetoleranztest (oGTT) test doustnego obciążenia glukozą (oGTT)
Organgewebe  tkanka narządowa 
Orgasmusfähigkeit zdolność do osiągania orgazmu
Orgasmusstörungen  zaburzenia orgazmu 
Orientierungsprobleme problemy z orientacją
oxidativer Stress  stres oksydacyjny 
Parodontalen Screening Index (PSI)  wskaźnik przesiewowych badań periodontologicznych (PSI) 
Parodontitis  zapalenie przyzębia 
Parodontologie  periodontologia 
Parodontose paradontoza
Patch-Pumpen  pompy patch 
Patient pacjent
PDE-5-Hemmer (Phosphodiesterase-Typ-5-Inhibitoren) inhibitory PDE-5 (inhibitory fosfodiesterazy typu 5)
Penis-Schwellkörper  ciało jamiste prącia 
Perinatalzentrum  centrum perinatalne 
Periphere arterielle Verschlusskrankheit (PAVK) oder „Schaufensterkrankheit“ choroba okluzyjna tętnic obwodowych lub „chromanie przestankowe”
Periphere diabetische Polyneuropathie  obwodowa polineuropatia cukrzycowa 
pfeifende Atmung świszczący oddech
Pflaster plaster
pflegebedürftige Menschen  osoby wymagające opieki 
Pflegedienst usługi pielęgniarskie
Pflegeschaum mit Harnstoff pianka pielęgnacyjna z mocznikiem
Phenylboronsäure kwas fenyloboronowy
phototoxische Reaktionen reakcje fototoksyczne
Pigmentstörungen zaburzenia pigmentacyjne
Plugins wtyczki
Pneumokokken  pneumokoki 
Podologe podolog
Polyneuropathie polineuropatia
Polyurie wielomocz
Polyzystische Ovarialsyndrom (PCOS) zespół policystycznych jajników (PCOS)
postprandiale Hyperglykämien hiperglikemie poposiłkowe
Potenz  potencja 
Potenzwunsch  chęć uzyskania potencji 
Prädiabetes stan przedcukrzycowy
Präeklampsie, auch Gestose oder Schwangerschaftsvergiftung genannt stan przedrzucawkowy, zwany również gestozą lub zatruciem ciążowym
proliferativen Form der diabetischen Retinopathie  proliferacyjna postać retinopatii cukrzycowej 
Proteinurie proteinuria
Pseudoacanthosis nigricans pseudoacanthosis nigricans
psychischer Stress  stres psychologiczny 
pulmonale Hypertonie  nadciśnienie płucne 
Puls tętno
Quaddelbildung bąble pokrzywkowe
qualitätsgesichert gwarancja jakości
Quervernetzung  sieciowanie 
Rasierklingen żyletki
Raspeln tarniki/pilniki
Reflexhammer  młotek neurologiczny 
Regulierung des Wasser- und Salzhaushaltes  regulacja równowagi wodno-solnej 
relativer Insulinmangel względny niedobór insuliny
Retinopathie retinopatia
Risikoschwangerschaften  ciąże wysokiego ryzyka 
Röhrensystem system rur
Röntgenkontrastmitteln rentgenowskie środki kontrastowe
Rückstau  zator 
Ruhepulse puls spoczynkowy
Säugling niemowlę
Schadstoffrückstände pozostałości zanieczyszczeń
Schaufensterkrankheit chromanie przestankowe
Schilddrüse tarczyca
Schilddrüsenkomplikationen  powikłania tarczycowe 
Schilddrüsenwerte  poziom TSH 
Schlaf-Apnoe-Syndrom syndrom bezdechu sennego
Schlafbedürfnis potrzeba snu
Schlaganfall udar
Schleimhaut  śluzówka 
Schuld- und Minderwertigkeitsgefühle poczucie winy i niższości
Schultergürtel pas barkowy
Schüttelfrost  dreszcze 
Schutzmechanismus  mechanizm ochronny 
Schwangerschaftsdiabetes cukrzyca ciężarnych
Schwangerschaftshormone hormony ciążowe
Schwangerschaftswoche tydzień ciąży
Schweißbildung  pocenie się 
Schweißdrüsen gruczoły potowe
Schwellung der Nagelfalz (Candida-Paronychie) obrzęk fałdu paznokciowego (candida paronychia)
Schwerbehindertenstatus  status osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności 
Schwerbehindertenvertretung  przedstawiciel osób niepełnosprawnych 
schwere Unterzuckerung  ciężka hipoglikemia 
schwerwiegende Folge- und Begleiterkrankungen  poważne choroby przebyte i współistniejące
Schwindel, Übelkeit oder Benommenheitsgefühlen zawroty głowy, nudności lub oszołomienie
Screeningtest badanie przesiewowe
Sehnen ścięgna
Sekundäre Pflanzenstoffe  wtórne substancje roślinne 
Selbsthilfegruppe Erektile Dysfunktion grupa samopomocy przy zaburzeniach erekcji
Selbsthilfegruppen  grupy samopomocowe 
Selbstmanagement samozarządzanie
Selbstmordgedanken myśli samobójcze
Selbstreinigungsfunktion  funkcja samooczyszczania 
Selbsttest (WHO-5 Wohlfühltest)  autotest (test dobrego samopoczucia WHO-5) 
Seniorenheim  dom spokojnej starości 
Sensoren czujniki
Sexualhormone  hormony płciowe 
sexuelle Funktionsstörungen dysfunkcje seksualne
SGLT-2-Hemmer inhibitory SGLT2
Sinnesempfindungen wrażenia zmysłowe
Smartinsuline inteligentna insulina
Social Plugins  wtyczki społecznościowe 
Software  oprogramowanie 
Sondereinsatzkommando der Polizei jednostka specjalna policji
Sonographie sonografia
Spezialbehandlung leczenie specjalne
spezielle Sauerstofftherapie specjalna terapia tlenowa
Sprachfunktion funkcja głosowa
Spritzschema schemat rotacji miejsc iniekcji
Standardprogramm für werdende Mütter standardowy program dla przyszłych matek
ständige Müdigkeit  ciągłe zmęczenie 
starkem Übergewicht duża nadwaga
Stillvorbereitungskurs  kurs przygotowawczy do karmienia piersią 
Stimmungstief niski nastrój
Stoffwechseleinstellung dostosowanie metaboliczne
Stoffwechselentgleisung  zaburzenie metaboliczne 
stoffwechselgesunde zdrowy metabolicznie
Stoffwechselkontrolle  kontrola metabolizmu 
Stoffwechselprodukt produkt metabolizmu
Stoffwechselprozess proces metabolizmu
Stressbewältigung  zarządzanie stresem 
Stress-Coping-Strategien  strategie radzenia sobie ze stresem 
Sulfonylharnstoffe sulfonylomoczniki
Sulfonylharnstoffe und Glinide  sulfonylomoczniki i glinidy 
Systeme zur kontinuierlichen Glukosemessung (CGM-Systeme)  systemy ciągłego monitorowania glukozy (systemy CGM) 
systolischer Blutdruck (oberer Wert)  skurczowe ciśnienie krwi (wartość górna) 
Tagesschläfrigkeit  senność w ciągu dnia 
Talgdrüsenfunktion funkcja gruczołów łojowych
TENS (Transkutane elektrische Nervenstimulation) TENS (przezskórna elektryczna stymulacja nerwów)
Testosteronmangels  niedobór testosteronu 
therapeutische Hilfe pomoc terapeutyczna
tiefe Verzweiflung głęboka rozpacz
Tinea (Dermatophytose, Mattenbrand) grzybica (dermatofitoza, oparzenie matowe)
Trainingsplan  plan treningowy 
Transaminasen transaminazy
Transition  przejście 
Traubenzucker dekstroza
traurige Stimmung smutny nastrój
Triglyzeride, HDL- und LDL-Cholesterin trójglicerydy, cholesterol HDL i LDL
Twitter-Feeds kanały na Twitterze
Typ-2-Diabetes (Prädiabetes)  cukrzyca typu 2 (stan przedcukrzycowy) 
typische Symptome typowe objawy
Über- oder Unterfunktion hiper- lub hipofunkcja
Überdruck nadciśnienie
Überzuckerungen (Hyperglykämie) hiperglikemia (wysoki poziom cukru we krwi)
Ultraschall ultradźwięki / badanie ultrasonograficzne / badanie USG
Ultraschalluntersuchungen  badania ultrasonograficzne 
Unterhautfettgewebe podskórna tkanka tłuszczowa
Unterschenkeln  podudzia 
Unterzuckerungen (Hypoglykämien)  hipoglikemia (niski poziom cukru we krwi) 
Unterzuckerungsrisiko  ryzyko hipoglikemii 
Urin mocz
Urin-Albumin-Ausscheidung  wydalanie albumin z moczem 
Ursachen  przyczyny 
Vaginalkapseln  kapsułki dopochwowe 
Vakuumpumpen  pompy próżniowe 
Vaskuläre Demenz  otępienie naczyniowe 
vegetative diabetische Neuropathie wegetatywna neuropatia cukrzycowa
venöser Plasma osocze żylne
Verantwortlicher (Datenschutz) administrator (ochrona danych)
Verbandswechsel  zmiana opatrunku 
Verdampfer parownik
Verhornungen zrogowacenie
Verletzung obrażenie, uraz, kontuzja
verminderte Feuchtigkeit der Scheide zmniejszona wilgotność pochwy
verminderte Lust oder Schmerzen beim Geschlechtsverkehr zmniejszona przyjemność lub ból podczas stosunku
verminderten Nierenleistung zmniejszone wydalanie nerkowe
Vernarbungen (Zirrhose)  bliznowacenie (marskość wątroby) 
Verschleimung śluz
Verwirrtheitszustände  stany dezorientacji 
vibrierende Stimmgabel wibrujący kamerton
Volkskrankheiten  choroby endemiczne 
Völlegefühl uczucie pełności / wzdęcia
Vollnarkose znieczulenie ogólne
vollwertig pełnowartościowy
Vor- und Begleiterkrankungen  choroby poprzedzające i towarzyszące 
Vorsorgeuntersuchung badanie stanu zdrowia
Vortest test wstępny
Wachstumshormon hormon wzrostu
Wandverdickung zgrubienie ścian
Website strona internetowa
Wehenhemmung  hamowanie czynności skurczowej macicy 
weibliche Zyklus cykl kobiecy
Weißfleckenkrankheit (Vitiligo) bielactwo nabyte (vitiligo)
Weiterqualifizierungen  dalsze kwalifikacje 
Wesensveränderungen zmiany charakteru
Wohnumgebung  środowisko życia 
Wundauflagen opatrunki na rany
Wunden rany
Wundrose (Erysipel) róża (erysipelas)
Xerostomie kserostomia
zahnärztliche Handinstrumente ręczne narzędzia dentystyczne
Zahnbelag  osad nazębny 
Zahnfleischentzündungen  zapalenia dziąseł 
Zahnfleischränder krawędzie dziąseł
Zahnfleischtaschen  kieszonki dziąsłowe 
Zahnhälse  szyjki zębów 
Zahnhalteapparat przyzębie
zahnmedizinische Prophylaxehelferin  pielęgniarka profilaktyki stomatologicznej 
Zahnwanderung migracja zębów
Zehen palce u nóg
Zehenspitzen czubki palców u nóg
Zeugungsunfähigkeit beim Mann  niepłodność mężczyzn 
Zielwert  wartość docelowa 
Zuckeraufnahme spożycie cukru
Zuckerausscheidung über die Nieren wydalanie cukru przez nerki
Zuckeraustauschstoffe substytuty cukru
Zuckerbelastung  obciążenie cukrowe 
Zuckerersatz substytut cukru
Zuckerlösung roztwór cukru
Zuckerproduktion der Leber produkcja cukru przez wątrobę
Zuckerstoffwechselstörung zaburzenia metabolizmu cukru
zügiges Spazierengehen szybki marsz
zum Stillen anlegen przykładanie do piersi
Zwergflechte (Erythrasma) łupież rumieniowy (erythrasma)
Zyklusstörung  zaburzenia cyklu