Pokaż główną treść

Sytuacje kryzysowe w cukrzycy

Karta ratownicza informuje lekarzy i osoby udzielające pierwszej pomocy w nagłych wypadkach o istniejącym stanie cukrzycy i wszelkich przyjmowanych lekach.