Pokaż główną treść

Cukrzyca typu 1: leczenie

Cukrzyca typu 1 w dalszym ciągu jest nieuleczalna. Jednak obecnie istnieje wiele różnych możliwości leczenia dla osób z cukrzycą. W ostatnich latach rozwinęła się bowiem nie tylko technologia, lecz również insuliny, stając się dostępnymi w ramach leczenia.  

Osoby z cukrzycą typu 1 muszą regularnie przeprowadzać pomiary poziomu cukru we krwi i przyjmować odpowiednie zastrzyki insuliny. Jedynie w ten sposób poziom cukru we krwi może zostać utrzymany w optymalnym zakresie.  

Wartość cukru we krwi nie może zostać określona jedynie za pomocą glukometru i kropli krwi. Obecnie ciągły tkankowy pomiar glukozy (w skrócie: CGM) umożliwia dokładniejsze leczenie. Dzięki czujnikowi na skórze wartości poziomu cukru we krwi przedstawiane są w sposób ciągły. 

Istnieje również kilka możliwości pokrycia zapotrzebowania na insulinę: za pomocą zastrzyku, penu lub pompy insulinowej. Ponadto dostępne są różnego rodzaju insuliny, które mają różne oddziaływanie i są dobierane indywidualnie. 

Stosunkowo nowym osiągnięciem w leczeniu cukrzycy typu 1 są hybrydowe systemy zamkniętej pętli. W tym przypadku czujnik CGM dokonuje pomiaru poziomu cukru w tkankach, podczas gdy algorytm zatrzymuje jego wzrost, dozując automatycznie dawki insuliny na pomie insulinowej.  

Leczenie cukrzycy typu 1 wymaga wiele uwagi ze strony pacjenta. Niewielkie błędy mogą prowadzić do zagrażającej życiu hiperglikemii i hipoglikemii. Ponadto należy nauczyć się wykonywania zastrzyków i innych procedur. Podczas szkoleń dla pacjentów przekazywana jest konieczna wiedza na ten temat. 

Dalsze informacje na temat cukrzycy typu 1 znajdziesz poniższych artykułach.