Pokaż główną treść

Ile osób choruje na cukrzycę?

Wsparcie naukowe: dr Esther Seidel-Jacobs

Cukrzyca jest powszechnie występującą chorobą przewlekłą. Każdego roku u około 560 000 osób rozpoznaje się cukrzycę.

Zdecydowana większość, około 95%, choruje na cukrzycę typu 2. Analiza danych z ogólnokrajowej ankiety Instytutu Roberta Kocha oraz badań ankietowych wykazała, że w Niemczech żyje w sumie około 7 milionów osób z cukrzycą. Mimo to wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że choruje na cukrzycę. Szacuje się, że w Niemczech żyje około 1,3 miliona osób z niezdiagnozowaną cukrzycą.

Cukrzyca typu 1 jest znacznie rzadsza. Około 32 000 dzieci i młodzieży oraz 340 000 dorosłych w Niemczech żyje z rozpoznaniem cukrzycy typu 1.

Liczba osób cierpiących na cukrzycę będzie nadal rosła

W zależności od rodzaju badania i źródła danych podawane są różne szacunki dotyczące aktualnej zapadalności na cukrzycę typu 2 w Niemczech, wynoszące 7–8%.

W nadchodzących dziesięcioleciach coraz więcej osób będzie chorowało na cukrzycę. Naukowcy obliczyli, że do 2040 r. liczba osób cierpiących na cukrzycę typu 2 może wzrosnąć o ponad połowę. To zwiększyłoby liczbę osób cierpiących na cukrzycę typu 2 o kolejne 3,8–5,4 miliona. Stanowi to wzrost 54–77%.

Warto wiedzieć:

W Niemczech na cukrzycę choruje około 7 milionów osób.

Zgodnie z tymi prognozami do 2040 r. na cukrzycę typu 2 zachoruje od 10,7 do 12,3 mln osób.

Badacze wzięli pod uwagę założenia dotyczące nowych przypadków cukrzycy oraz spadku śmiertelności, który może nastąpić w przyszłości dzięki postępowi medycyny w zakresie opieki nad chorymi na cukrzycę.

Obecnie opracowywane są kolejne modele predykcji zapadalności na choroby, które uwzględniają również wpływ ewentualnych środków zapobiegawczych.


Czy cukrzyca typu 2 występuje tylko u osób starszych?

Cukrzyca typu 2 występuje najczęściej w starszym wieku. Eksperci szacują, że 1 milion osób powyżej 80 roku życia choruje na cukrzycę typu 2. Ponieważ społeczeństwo coraz bardziej się starzeje, gwałtownie wzrasta również liczba osób starszych cierpiących na cukrzycę typu 2.

Decydującymi czynnikami wpływającymi na rozwój cukrzycy typu 2 są:

  • brak ruchu,
  • niewłaściwa dieta i
  • duża nadwaga.

Możesz sam przeciwdziałać tym czynnikom ryzyka.

Więcej informacji na temat przyczyn i czynników ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2 można znaleźć tutaj!


W jaki sposób cukrzyca rozprzestrzenia się na świecie?

Na cukrzycę choruje około 463 miliony ludzi na całym świecie. Tak wynika z obliczeń Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej z 2019 roku. Szacuje się również, że do 2045 roku liczba osób cierpiących na cukrzycę wzrośnie do 700 milionów na całym świecie.

W szczególności na całym świecie wzrasta liczba osób cierpiących na cukrzycę typu 2. Zwłaszcza na Bliskim Wschodzie i w Afryce liczba osób cierpiących na tę chorobę wzrośnie ponad dwukrotnie w ciągu najbliższych 25 lat.

Źródła:

Deutsche Diabetes Gesellschaft et al.: Deutscher Gesundheitsbericht Diabetes 2019. Kirchheim Verlag, Mainz, 2019
Hoyer, A. et al.: Risk factors in the illness-death model: Simulation study and the partial differential equation about incidence and prevalence. In: PLoS One, 2019, 14: e0226554
International Diabetes Federation: IDF Diabetes Atlas 2017. 8. Auflage. 2017 (Letzter Abruf: 15.12.2019)
Nationale Diabetes-Surveillance am Robert Koch-Institut: Diabetes in Deutschland – Bericht der Nationalen Diabetes-Surveillance 2019. Robert Koch-Institut, Berlin
Rosenbauer, J. et al.: Diabetestypen sind nicht auf Altersgruppen beschränkt: Typ-1-Diabetes bei Erwachsenen und Typ-2-Diabetes bei Kindern und Jugendlichen. In: Journal of Health Monitoring, 2019, 4: 31-53
Tönnies, T. et al.: Projected number of people with diagnosed Type 2 diabetes in Germany in 2040. In: Diabet Med, 2019, 36: 1217-1225
Stan: 16.12.2019