Pokaż główną treść

Hospitalizacja i działania rehabilitacyjne w przypadku cukrzycy

Wsparcie naukowe: dr hab. Martin Füchtenbusch

Przy planowanej hospitalizacji chorych na cukrzycę wskazane jest wsparcie diabetologiczne. Ponieważ: nie każdy szpital posiada zespół diabetologiczny, który regularnie mierzy poziom cukru we krwi i rozważa niezbędne leczenie. Odgrywa to jednak istotną rolę w kontekście utrzymania stabilnej kontroli stężenia glukozy — na przykład podczas operacji.

Działania rehabilitacyjne mogą być zalecane, jeśli cukrzyca powoduje nawracające problemy i ogranicza jakość życia. Informację na temat dostępnych możliwości można znaleźć tutaj.1. Czy dana placówka jest odpowiednia dla pacjentów z cukrzycą?

Kontrola metabolizmu cukrów podczas hospitalizacji lub pobytu rehabilitacyjnego nie zawsze jest łatwa. Powodem jest stres, który podnosi poziom cukru we krwi. Odpowiedzialne są za to między innymi hormony stresu, takie jak adrenalina i kortyzon. Zapewniają one stałe uwalnianie cukru z wątroby w celu dostarczenia energii.

Ważne jest również, aby przez długi czas przed zabiegiem nie jeść, co często dodatkowo utrudnia kontrolę poziomu cukru we krwi. Dlatego należy ściśle monitorować prawidłowe dawkowanie leków obniżających poziom cukru we krwi, zwłaszcza insuliny.

W związku z tym, podczas hospitalizacji wskazane jest wsparcie diabetologiczne. Jednak nie każda klinika lub placówka rehabilitacyjna jest w stanie je zapewnić.

Dlatego też należy upewnić się, w miarę możliwości wcześniej, czy dany ośrodek jest dostosowany do leczenia osób z cukrzycą: Niemieckie Towarzystwo Diabetologiczne (DDG) od 2013 roku przyznaje klinikom certyfikat „Klinika odpowiednia dla pacjentów z cukrzycą (DDG)”. Można je wyszukać na stronie internetowej stowarzyszenia zawodowego (linki w języku niemieckim).


2. Jak przygotować się do pobytu w szpitalu?

Planowaną hospitalizację lub pobyt rehabilitacyjny należy omówić z lekarzem. Długoterminowa wartość stężenia glukozy we krwi (wartość HbA1c) powinna zostać wyrównana przed operacją w miarę możliwości jak najbardziej optymalnie. U pacjentów w starszym wieku dopuszczalne są również wartości HbA1c do 9 procent (75 mmol/mol). W idealnym przypadku długoterminowa wartość stężenia glukozy we krwi powinna być zgodna z normalnymi wartościami lub indywidualnym celem leczenia.

Długoterminowe wartości stężenia glukozy we krwi wpływają na tolerancję ewentualnej narkozy. Jeśli planowana jest operacja, ryzyko powikłań wzrasta w przypadku nieprawidłowo wyrównanej cukrzycy. Wysoki poziom glukozy we krwi może również negatywnie wpływać na gojenie się ran. Jeśli wartość HbA1c jest zbyt wysoka, należy omówić ze specjalistami metodę optymalizacji leczenia.

 

Konieczne jest wyjaśnienie, m. in., następujących zagadnień:

 • Czy leczenie insuliną lub lekami obniżającymi poziom cukru we krwi musi zostać dostosowane na czasu pobytu w szpitalu?
 • Czy przed zabiegiem lub niektórymi badaniami należy całkowicie odstawić leki przeciwcukrzycowe?
 • Czy konieczne jest wyłączenie pompy insulinowej podczas operacji?
 • Czy można normalnie spożywać dekstrozę w przypadku spodziewanej hipoglikemii?
 • Podczas wywiadu przy przyjęciu należy poinformować personel szpitala o dotychczasowym leczeniu cukrzycy: Jakie leki pacjent przyjmuje? Jak często mierzony jest poziom cukru we krwi? Powikłania związane z cukrzycą lub inne choroby?
 • Wspólnie z lekarzem należy omówić wszystkie inne przyjmowane leki. Dotyczy to również suplementów diety i preparatów roślinnych oferowanych przez apteki, drogerie lub sklepy internetowe.

3. Przyczyny hospitalizacji osób z cukrzycą

Cukrzycę często można bardzo dobrze wyrównać ambulatoryjnie. Istnieją jednak różne sytuacje, w których leczenie cukrzycy w szpitalu może być konieczne:

W przypadku ponownego zdiagnozowania cukrzycy typu 1, wprowadza się zazwyczaj leczenie ambulatoryjne. W poszczególnych przypadkach, a zwłaszcza przy ciężkim przebiegu z silnymi zaburzeniami metabolicznymi i kwasicą ketonową konieczna może być również hospitalizacja w trybie stacjonarnym.

 

Podczas pobytu w szpitalu po zdiagnozowaniu cukrzycy pacjent zyskuje wiedzę na temat tego,

Podczas pobytu określane są również indywidualne cele leczenia, na przykład docelowy poziom długoterminowej wartości stężenia glukozy we krwi (HbA1c). Jeśli cukrzyca jest dobrze wyrównana a metabolizm powrócił do normy, leczenie może być kontynuowane w trybie ambulatoryjnym i stopniowo coraz bardziej samodzielnie. Długość hospitalizacji po zdiagnozowaniu cukrzycy typu 1 zależy od stopnia jej wyrównania i szybkości, z jaką pacjent opanuje terapię.

W przypadku cukrzycy typu 2 może być również konieczne wyrównanie poziomu glukozy we krwi w szpitalu. Dzieje się tak w przypadku wystąpienia powikłań lub bardzo nasilonej cukrzycy. Jeśli cukrzyca typu 2 była już leczona w trybie ambulatoryjnym od 12 miesięcy, a poziom HbA1c nie został do tej pory wystarczająco obniżony, konieczny może być również pobyt w szpitalu.


4. Lista rzeczy do spakowania: Co należy zabrać do szpitala lub ośrodka rehabilitacyjnego, gdy choruje się na cukrzycę?

 • Własne leki (tabletki, agoniści receptora GLP-1, insulina) za czas planowanego pobytu i nieco więcej jako rezerwę.
 • Schemat przyjmowania leków (wszystkie obecnie przyjmowane leki, w tym leki dostępne bez recepty, suplementy diety i preparaty roślinne) oraz informacje na temat dawki podstawowej (w nagłych wypadkach), współczynników insulina/węglowodany i schematu korekcji (jeśli jest dostępny).
 • Latem: Torba chłodząca do insuliny — nie wszystkie szpitale posiadają klimatyzację lub lodówki w pokojach, a insulina staje się nieaktywna przy temperaturze wynoszącej ponad 30 stopni.
 • Standardowe wyposażenie, takie jak glukometr i/lub czujniki do ciągłego monitorowania glukozy (system CGM), paski testowe, kaniule i inne narzędzia diabetologiczne.
 • Węglowodany przeznaczone na nagłe wypadki (na przykład dekstroza lub sok owocowy).
 • Wcześniejsze ustalenia lekarza prowadzącego, skierowanie do szpitala i legitymacja ubezpieczeniowa.
 • Paszport Zdrowia Diabetyka.
 • Dziennik pomiarów poziomu cukru we krwi.
 • Nazwisko, adres i numer telefonu lekarza prowadzącego.
 • Artykuły osobiste, takie jak bielizna, kapcie, piżama, przybory toaletowe i inne.

Porada:

Jeśli kiedykolwiek zaistnieje konieczność nieplanowanego pobytu w szpitalu, warto mieć w domu spakowaną torbę awaryjną.

Warto wiedzieć:

Na poziom cukru we krwi wpływa nie tylko dieta i ruch. Również stres, operacje, sport, infekcje i leki mogą zmienić poziom glukozy we krwi. Zwłaszcza stres może przyczynić się do jego wzrostu, podobnie jak preparaty kortyzonowe. W związku z tym, że hospitalizacja często wiąże się ze stresem, należy być przygotowanym na wyższy poziom glukozy we krwi niż zazwyczaj.


5. Co osoby chore na cukrzycę powinny wiedzieć przed operacją?

W najlepszym przypadku lekarz zaplanuje operację na rano. W ten sposób osoby chore na cukrzycę nie muszą zbyt długo pozostawać na czczo i radzić sobie bez swoich leków. 

Należy regularnie kontrolować poziom cukru we krwi. W idealnym przypadku przed operacją, w jej trakcie i po niej poziom glukozy we krwi powinien mieścić się w zakresie od 110 do 180 mg/dl (od 6 do 10,0 mmol/l).

Jeśli operacja się przedłuża, w razie potrzeby, pacjenci otrzymują insulinę i wlewy dekstrozy. W ten sposób można kontrolować poziom cukru we krwi.

Podczas stosowania leków obniżających poziom cukru we krwi należy przestrzegać następujących zasad. Ostatecznie, o dokładnym sposobie postępowania decyduje lekarz specjalista:

 • Osoby z cukrzycą typu 2, które przyjmują metforminę, muszą zaprzestać przyjmowania leku z reguły na 48 godzin przed zabiegiem chirurgicznym lub przed badaniem z użyciem środka kontrastowego (np. badaniami obrazowymi, takimi jak prześwietlenia rentgenowskie lub MRI).
 • Inne tabletki obniżające poziom cukru we krwi, takie jak sulfonylomoczniki, glinidy, inhibitory SGLT-2 lub glitazony, powinny być przyjmowane po raz ostatni podczas ostatniego posiłku w wieczór poprzedzający planowaną operację.
 • Konieczne może okazać się czasowe przejście na insulinę. Zależy to od indywidualnego przypadku.
 • W przypadku osób z cukrzycą insulinozależną leczenie dostosowuje się w zależności od rodzaju insulinoterapii oraz czasu trwania i stopnia zaawansowania zabiegu. Zwykłe leczenie będzie kontynuowane do dnia poprzedzającego operację.
 • W przypadku przeprowadzenia operacji bariatrycznej, takiej jak zmniejszenie żołądka, metabolizm cukrów ulega zmianie. Wówczas leczenie diabetologiczne jest najczęściej ponownie dostosowywane.
 • Często osoby z cukrzycą otrzymują dodatkowe leki, jak leki na nadciśnienie. Również w takim przypadku często zachodzi konieczność odstawienia niektórych leków przed planowaną operacją. Po ustaleniu terminu operacji należy skonsultować to z lekarzem.

6. W jaki sposób cukrzyca jest leczona przed, podczas i po operacji?

Poziom cukru we krwi jest kontrolowany w zależności od długości tzw. okresu postu. Jest to czas między ostatnim posiłkiem przed operacją a pierwszym posiłkiem po operacji.

1. Badania i operacje z krótszym okresem postu (od 4 do 6 godzin):

 • Wraz z pierwszym posiłkiem po operacji należy ponownie przyjąć odstawiony lek obniżający poziom glukozy we krwi.
 • W przypadku leczenia insuliną mieszaną, tj. połączeniem insuliny szybkodziałającej i insuliny o opóźnionym działaniu (konwencjonalna insulinoterapia), przed badaniem lub operacją konieczne jest wyraźne obniżenie dawki insuliny. Konkretne postępowanie należy skonsultować z lekarzem.
 • W przypadku zintensyfikowanej insulinoterapii insulinę bazową należy przyjmować jak zwykle. W przypadku terapii pompą insulinową dawka podstawowa insuliny może również pozostać niezmieniona. Należy często mierzyć poziom cukru we krwi. W razie potrzeby skorygować go za pomocą insuliny szybkodziałającej. Po operacji może wzrosnąć zapotrzebowanie na insulinę.

 

2. Operacje z umiarkowanym i długim okresem postu (od 6 do 24 godzin i ponad 24 godziny):

 • Podczas zabiegu operacyjnego cukier we krwi jest kontrolowany wlewem glukozowo-insulinowym (dokładniej wlewem glukozowo-insulinowo-potasowym, GIK). Wartości glukozy we krwi są mierzone co godzinę. Po operacji glukoza we krwi jest kontrolowana co 1, ewentualnie co 2 do 4 godzin, do momentu ponownego unormowania się metabolizmu cukrów.
 • W przypadku długich okresów postu (ponad 24 godziny) leczenie jest początkowo takie samo jak w przypadku okresów umiarkowanych. Jednak w dalszym przebiegu stosuje się karmienie sztuczne.
 • W wyniku operacji może dojść do uwalniania wzmożonej ilości hormonów, które są antagonistami insuliny. W związku z tym po dłuższej operacji może ewentualnie zachodzić tymczasowa potrzeba przyjmowania zwiększonej ilości insuliny i płynów.

7. Co dzieje się w nagłym przypadku diabetologicznym podczas stacjonarnego pobytu w szpitalu?

W szpitalu rozpoznanie cukrzycy ostaje wyraźnie dla wszystkich odnotowywane w dokumentacji medycznej. Ważne jest, aby w nagłym przypadku diabetologicznym personel medyczny mógł od razu postępować w sposób prawidłowy.

Ryzyko zaburzeń metabolicznych podczas hospitalizacji jest wyższe. Przyczynami tego są stres, infekcje lub operacje. Może to prowadzić do poważnych, a nawet zagrażających życiu, nagłych wypadków diabetologicznych, takich jak ciężka hipoglikemia (nisko poziom cukrów we krwi) lub ciężka hiperglikemia (wysoki poziom cukrów we krwi).

Jeśli w szpitalu dojdzie do zaburzeń związanych z poziomem glukozy we krwi, natychmiast można natychmiast podjąć środki mające na celu jego wyrównanie. W przypadku łagodnych hipoglikemii często może dojść do samoczynnego wyrównania, na przykład dzięki wypiciu soku owocowego. W razie wystąpienia głębokich hipoglikemii należy podać glukozę drogą infuzji lub, jeśli dostęp do żył jest niemożliwy, podać glukagon do nosa lub wstrzyknąć go domięśniowo lub dożylnie.

Jeżeli natomiast poziom cukru we krwi jest zbyt wysoki i zachodzi nawet możliwość wystąpienia kwasicy ketonowej, należy podjąć leczenie przy pomocy intensywnych środków medycznych. W tym celu poziom glukozy we krwi będzie stopowo obniżany za pomocą infuzji insuliny, krążenie stabilizowane dzięki płynom i elektrolitom, a równowaga kwasowo-zasadowa krwi normalizowana. Najczęstsze powikłania występują przede wszystkim u osób z cukrzycą typu 1.

Warto wiedzieć:

Tutaj można znaleźć broszurę diabetesDE — Niemieckiej Pomocy Diabetologicznej i DDH-M (Linki w języku niemieckim), zawierającą dalsze informacje i wskazówki, które osoby chore na cukrzycę mogą wykorzystać, aby przygotować się do planowanego pobytu w szpitalu i zmniejszyć ewentualne ryzyko.


8. Działania rehabilitacyjne

W przypadku ostrych lub przewlekłych chorób, takich jak cukrzyca, może dojść do sytuacji, w której dana osoba nie czuje się już na siłach, aby sprostać codziennym wyzwaniom w pracy. Aby przywrócić zdrowie i umożliwić osobom chorym na cukrzycę np. powrót do pracy zarobkowej, niemiecki system ubezpieczeń emerytalno-rentowych i ubezpieczeniowe kasy chorych oferują szeroką gamę stacjonarnych ośrodków rehabilitacyjnych. Aby móc brać udział w działaniach rehabilitacyjnych, należy złożyć wraz z lekarzem prowadzącym odpowiedni wniosek.

 

Sport rehabilitacyjny

Regularne uprawianie aktywności ruchowej nie tylko korzystnie wpływa na wartości poziomu cukru we krwi inne parametry metaboliczne, lecz poprawia również samopoczucie i przyczynia się do lepszej jakości życia. Osoby cierpiące na cukrzycę mogą czerpać z tego korzyści.

Czasami jednak pojawiają się wątpliwości dotyczące tego, jakie rodzaje sportów oraz ogólnie jaka intensywność uprawiania aktywności fizycznej jest korzystna. W takim przypadku należy skonsultować się z lekarzem, który może również wystawić skierowanie na udział w „sporcie rehabilitacyjnym”. Skierowanie lekarskie musi zostać zatwierdzone przez podmiot ponoszący koszty — odpowiednią kasę chorych.

Do rodzajów sportów rehabilitacyjnych, które mogą zostać zalecone, należą:

 • gimnastyka (również aqua areobik),
 • ćwiczenia wytrzymałościowe i siłowe,
 • pływanie,
 • gry ruchowe (ćwiczenia w grupach).

W przypadku osób z cukrzycą w rehabilitacyjnych grupach sportowych zazwyczaj trenuje się wytrzymałość, koordynację, siłę i mobilność. Do programu należą również pomiary ciśnienia krwi, tętna i poziomu cukru we krwi przed, podczas i po aktywności fizycznej. Grupy sportowe dla diabetyków są prowadzone przez instruktorów ćwiczeń posiadających specjalistyczne kwalifikacje w zakresie chorób wewnętrznych. Sporty rehabilitacyjne muszą zostać uznane przez Niemiecki Związek Sportowy Osób Niepełnosprawnych (DBS), aby lekarz mógł przepisać pacjentowi ich program.

Porada:

Na stronie internetowej Niemieckiego Związku Sportowego Osób Niepełnosprawnych (Linki w języku niemieckim) można znaleźć grupy osób uprawiających sport rehabilitacyjny, które znajdują się w pobliżu.

Warto wiedzieć:

Aktywności sportowe zwiększają ryzyko hipoglikemii. Należy zwracać na to uwagę podczas uczestnictwa w sesjach ćwiczeń. Ostrożność jest zalecana zwłaszcza w przypadku dotychczasowo ograniczonej aktywności fizycznej. Dalsze informacje można znaleźć w artykułach Odżywianie przy cukrzycy typu 1 oraz Ruch przy cukrzycy typu 2.

Stacjonarne działania rehabilitacyjne

Działania rehabilitacyjne w szpitalu mogą być konieczne w przypadku, gdy istnieje zagrożenie problemów zdrowotnych lub w razie wystąpienia problemów, które prowadzą do uniemożliwienia normalnej pracy, uczestnictwa w życiu społecznym i tym podobnych. Dotyczy o również zachowania niezależności fizycznej i psychicznej. Do tego rodzaju sytuacji dochodzi na przykład, jeśli pojawiają się trudności z wyrównaniem poziomu cukru we krwi.

Rehabilitacja może być również konieczna, jeśli z powodu choroby konieczna była wizyta w szpitala specjalizującym się w leczeniu ostrych przypadków. Tego rodzaju dalsze leczenie może zalecić szpital. Wniosek składa bezpośrednio szpital specjalizujący się w leczeniu ostrych przypadków, który organizuje miejsce w szpitalu rehabilitacyjnym. Rehabilitacja rozpoczyna się w ciągu 14 dni po wypisaniu ze szpitala.

Porada: Chcesz wiedzieć, jakie możliwości rehabilitacji są dostępne, jakie wymagania należy spełnić i jak złożyć wniosek o rehabilitację? Szczegółowe informacje na temat usług rehabilitacyjnych oferowanych przez niemiecki system ubezpieczeń emerytalno-rentowych można znaleźć tutaj (Linki w języku niemieckim).

Dla dzieci i młodzieży z cukrzycą możliwe są również działania rehabilitacyjne. Odpowiednie działania mogą zwalczyć problemy zdrowotne, zwiększając dzięki temu szanse na regularne uczęszczanie do szkoły, wykształcenie lub studia.

Źródła:

ÄrzteZeitung: Worauf Diabetiker beim Reha-Antrag achten müssen. (Letzter Abruf: 16.06.2023)
Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation: Rahmenvereinbarung über den Rehabilitationssport und das Funktionstraining. (Letzter Abruf: 16.06.2023)
Bundesgesundheitsministerium: Rehabilitation. (Letzter Abruf: 16.06.2023)
Bischoff, M. et al.: Perioperativer Umgang mit Begleitmedikation. Anästhesiologie und Intensivmedizin. In: Anasthesiologie und Intensivmed, 2019, 60: 560-571
Bundesärztekammer et al.: Patientenleitlinie zur Nationalen Versorgungsleitlinie Therapie des Typ-2-Diabetes. 1. Auflage. Version 1. 2015
Bundesärztekammer et al.: Nationale Versorgungsleitlinie Therapie des Typ-2-Diabetes. Langfassung. 1. Auflage. Version 4. 2014 (Gültigkeit abgelaufen, in Überarbeitung)
Bundesverbandes Klinischer Diabetes-Einrichtungen: Stationäre Krankenhausbehandlung bei Diabetes mellitus. In: Diabetes-Forum, 2015, 27: 42-43
Deutsche Diabetes Gesellschaft: S3-Leitlinie Therapie des Typ-1-Diabetes. 2. Auflage. 2018
Deutsche Diabetes Gesellschaft: Positionspapier der Deutschen Diabetes Gesellschaft zur Therapie des Diabetes mellitus im Krankenhaus. 2016
Deutsche Diabetes-Hilfe et al.: Mit Diabetes mit Krankenhaus: Was Sie bei einem Krankenhausaufenthalt beachten sollten. 2014
Deutsche Rentenversicherung: Warum Reha? (Letzter Abruf: 16.06.2023)
Deutsche Rentenversicherung: Reha für Kinder und Jugendliche. (Letzter Abruf: 16.06.2023)
Diabetes-Zentrum Quakenbrück: Einweisungsgründe. (Letzter Abruf: 16.06.2023)
Schreiner, M. J. et al.: Welche Medikamente sollen vor Anästhesien abgesetzt werden? In: Arzneiverordnung in der Praxis, 2019, 46: 39-44
Stan: 16.06.2023